Påskliljor

DSC_0102Det finns ca. 8000 registrerade sorter av Narcisser varav 300 odlas kommersiellt. I Fagerås finns det ett 100-tal olika sorter planterade och de två mest framträdande är Golden Harvest och Ice Follies. Årligen planterar Arne, med hjälp utav dottern Mona ut mellan 20 000 och 50 000 nya lökar. I provrutorna finns det ett 100-tal spännande sorter med olika dofter. Plantering av nya lökar görs på samma sätt varje år.

Flera tusen människor besöker Fagerås under säsongen som pågår från slutet av april till mitten av maj vid normal väderlek. Påskliljorna är planterade på i stort sett hela gärdet, vilket blir 12 tnl (1 tunnland = 100×50 meter). I gärdet har vi anlagt stråk, runt detta stråk kan man även beskåda gamla kulturmiljöer som stenmurar, gamla träd, stenrösen mm.