Påskliljor

DSC_0102Det finns ca. 8000 registrerade sorter av Narcisser varav 300 odlas kommersiellt. I Fagerås finns det ett 100-tal olika sorter planterade och de två mest framträdande är Golden Harvest och Ice Follies. Årligen planterar Arne ut mellan 20 000 och 50 000 nya lökar. I provrutorna finns det ett 100-tal spännande sorter med olika dofter. Plantering av nya lökar gör Arne Andersson på samma sätt varje år.

Flera tusen människor besöker Fagerås under säsongen som pågår från slutet av april till mitten av maj vid normal väderlek. Påskliljorna är planterade på ett 10 tnl (1 tunnland = 100×50 meter) stort område slåtterängar. Runt detta stråk kan man även beskåda gamla kulturmiljöer som stenmurar, gamla träd, stenrösen mm.