Blommorna

Det finns cirka 8 000 registrerade sorter av narccisser, varav 300 odlas kommersiellt. I Fagerås har vi ett 100-tal olika sorter planterade och de två mest framträdande är Golden Harvest och Ice Follice. Årligen planteras mellan 20 000 och 50 000 nya lökar.

I slänten ner mot dammen finns provrutor, där ett hundratal olika sorters påskliljor är planterad. Där det går att uppleva hur olika utseende och doft en påsklilja kan ha.